Kuva: Teijo Jalkanen
Kuva: Teijo Jalkanen

MINÄ

Olen Matias Sivonen, Savonlinnassa asuva tuorepuuveistäjä.
Myyn töitäni ja opetan puunveistoa kursseilla, työpajoissa ja tapahtumissa.

Käsityöyrittäjyyden lisäksi työskentelen myös Itä-Suomen yliopistossa ympäristöpolitiikan tutkijana.
Tietokoneella istumiselle ja määräaikaisille töille fyysinen ja joustava
tuorepuuveisto tarjoaa sopivan vastapainon. Veistämisestä on tullut koko
ajan suurempi osa elämääni ja tärkeä tapaa kanavoida omaa luovuuttani.

Minulle veisto ei ole ainoastaan käsityömenetelmä, vaan myös tapa suhtautua
maailmaan, käsillä tekemiseen, metsiin ja puihin.
Kokeilen jatkuvasti uusia tapoja ja tyylejä sekä jaan tietämystäni mielelläni myös muille.


LUSIKANVEISTO

Veistin esimmäisen puulusikkani monia vuosia sitten paitikoidessani kaverini kanssa Koitajoella, Ilomantsissa. Tällöin kiinnostus
syntyi 
erätaito- ja bushcraft-hengessä.

Pian huomasin, että patikoinnin yhteydessä veistäminen ei enää riittänytkään. Siitä lähtien olen pyrkinyt mahdollistamaan aikaa tuorepuuveistolle missä satun sitten fyysisesti tai henkisesti elämässäni olemaankaan.

Suunnitelmia tulevaisuudelle on paljon.

TUOREPUUVEISTO

Tuorepuuveisto (engl. greenwood working) on nimensäkin mukaisesti tuoreen puun käyttöä ja sen ominaisuuksien, kuten pehmeyden ja kuivumisvaikutuksen, hyödyntämistä. Siihen kuuluu olennaisesti sähköttömien ja perinteisten käsityökalujen käyttö.

Nykypäivänä kiinnostus käsitöihin ja käsityökaluihin on elvyttänyt tuorepuuveiston takaisin monien suosioon - eikä suotta. Tuorepuuveisto on hiljaista ja jopa meditatiivista työskentelyä. 

Kuivaan puuhun ja koneelliseen työstöön verrattuna tuoretta puuta täytyy lukea uudella tavalla. Kyseessä on elävä materiaali, jonka toimintaa voidaan ennustaa vain tiettyyn pisteeseen saakka.

Käytän työskentelyssäni perinnetyökaluja, kuten kirveitä, puukkoja, talttoja ja höyliä. En myöskään hio töitäni.

POLKUSORVAUS

Valmistan kulhoja ja lautasia polkusorvilla (engl. pole lathe turning), jonka periaate voidaan jäljittää pitkälle keski-aikaan. Tekniikka perustuu täysin lihasvoiman käyttöön, ja laitteiston olen rakentanut puukaatopaikan hukkamateriaaleista.

KUKSANVEISTO

Työstän monipuolisesti erilaisia käyttöesineitä. 

Lusikoiden, sorvattujen lautasten ja kulhojen ohella huomaan palaavani aina tasaisin väliajoin kuksanveistoon, joka oli yksi tärkeimmistä töistä tuorepuuveiston alkutaipaleella.

UUSI PUUVALLANKUMOUS

Tuorepuuveisto ei ole ainoastaan menetelmä, vaan laajempi tapa suhtautua käsillä tekemiseen, puhin ja metsiin, työhön, omaan mieleen sekä yhteiskuntaan.

Puuvallankumous tuo esille yksilölliset, merkitykselliset ja kestävät työtavat sekä tuotteet. Siten se toimii vastavoimana monille globaaleille vitsauksille, kuten kertakäyttökulttuurille, fossiilitaloudelle ja luonnonvarjoen ylikulutukselle.

Lisäksi sen kautta voi tukea perinteisten ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden käsityötapojen säilyttämistä ja siirtämistä myös seuraaville sukupolville.

PERINNEKÄSITYÖ

Vaikka puhutaan uudesta puuvallankumouksesta, näen menetelmät ja merkitykset osana pidempää historiallista jatkumoa.

Olen erityisen kiinnostunut talonpoikaiskulttuurista ja sen yhdistämisestä moderniin käsityöhön ja DIY-henkeen. 

Miten asiat tehtiin ennen kuin kaikki oli helposti saatavilla. Mitä uusia sisältöjä ja merkityksiä puhdetöihin voidaan nykypäivänä liittää.